ગુજરાતી જોકસ-IV

દુર્ઘટના

રાકેશઃ સાહેબ મારો પગાર વધારી દેજો, હવે મારા લગ્ન થવાના છે.
સાહેબઃ ઓફિસની બહાર થતી ઘટના માટે ઓફિસ જવાબદાર નથી.

ડોકટર સાથે બદલો

ગણપતઃ આ ઓપરેશનથી મને કંઇ થઇ જાય તો તું આ ડોકટર સાથે લગ્ન કરી લેજે.
પત્નીઃ આવું કેમ કહી રહ્યા છો?
ગણપતઃ ડોકટર સાથે બદલો લેવાનો આ એક જ રસ્તો છે.

પપ્પા અને ડેડી

પપ્પાઃ દીકરી પહેલાં તું મને પપ્પા કહેતી હતી અને હવે ડેડી કહે છે એની પાછળનું કારણ શું છે?
દીકરીઃ પપ્પા બોલવાથી મારી લિપસ્ટીક ખરાબ થઈ જાય છે. 😀

Advertisements

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s