યુવાધનને ભેટ

વીતેલા વર્ષોમાં આજના યુવાધનને બે એવી ભેટ મળી છે જે મેળવીને તેઓ હર્ષઘેલા થયા છે:

એક છે આઈપીએલ અને બીજી છે આઈ-પીલ 😀

આ ભેટો કેવું ભવિષ્ય લાવશે તે તો જોવું રહ્યું..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s