Month: November 2009

ગુજરાતી જોક્સ VI

 

ખોવાયેલી ચેકબુક

બન્તા બેંકમાં જઈને મેનેજરને કહેવા લાગ્યો, ‘સાહેબ, મારી ચેકબુક ખોવાઈ ગઈ છે.’

મેનેજરે કહ્યું, ‘ધ્યાન રાખજો, કોઈ પણ માણસ  એના પર તમારી સહી કરી શકે છે.’

બન્તાએ  છાતી કાઢીને કહ્યું, ‘ એની  બિલકુલ ચિંતા ના કરો. મેં ઓલરેડી બધા ચેક પર સહી કરી જ નાંખેલી છે!’ 😀

બેટી કા હાથ

સન્તાએ એક દિવસ હિંમત કરીને એક પઠાણ આગળ જઈને કહી દીધું, “મેં આપકી બેટી કા હાથ માંગને આયા હૂં!”

પઠાણ એવો ચિડાયો કે સન્તાને ધનાધન ધનાધન મારીને ધોઈ નાંખ્યો. સન્તા માંડ માંડ જમીન પર બેઠા થતાં બોલ્યો:

“ઓ .કે., તો ફિર મેં આપ કી નાં સમઝુ ?”

ગજબ કી ફિલ્મ

એક તોતડો લેખક હતો.

એ એક પ્રોડ્યુસર પાસે ગયો. એણે પ્રોડયુસરને પોતે લખેલી એક ફિલ્મની સ્ટોરી સંભળાવી..

સ્ટોરી બે કલાક સુધી ચાલતી રહી..

પૂરી થઇ ગયા પછી પ્રોડ્યુસર તોતડા લેખકને ભેટી પડ્યો, ‘ક્યા ગજબ કી સ્ટોરી હૈ! ફિલ્મ કે સારે કિરદાર તોટલે હૈ!!’

મનોચિકિત્સક

મનોચિકિત્સક કોને કહેવાય?

– એક એવો માણસ જે ખુબ મોટા પૈસા લઈને તમે કેવા છો એવું વર્ણન આપે છે, જે તમારી પત્ની તમને રોજ મફતમાં આપતી હોય છે! 😛

એક હકીકત

જે લોકો  મોંઘા ભાવની પાવરફુલ ૨૨૫ સીસીની ‘કરીઝમા બાઈક અથવા ૩૫૦ સીસીના પાવરફુલ ‘રોયલ એનફિલ્ડ’ મોટરસાઈકલ ખરીદીને ફરતા હોય છે એમને મોટેભાગે ભર ટ્રાફિકમાં ૮૦ સીસીના ‘સ્કુટી પેપ’ ની પાછળ જવું પડતું હોય છે! 😀

અમૂલ્ય…!

નોટબુક: ૩૦ રૂપિયા

રીફીલ : ૦૩  રૂપિયા

પેન્સિલ: ૨ રૂપિયા

કમ્પાસ બોક્સ: ૪૦ રૂપિયા

સ્કુલબેગ: ૧૫૦ રૂપિયા

સ્કુટી: ૨૮૦૦૦ રૂપિયા

…પણ હોમવર્ક ના કર્યું હોય ત્યારે ક્લાસની બહાર આરામથી ઊભા રહેવાનો આનંદ: અમૂલ્ય ! 😉

– ધેર આર સુમ થીન્ગ્સ મની કાંટ બાય… 😀

પીડાની હદ

પીડાની પરાકાષ્ઠા શું છે?

એક જ હાથ હોય એવો માણસ ખીણની ધાર પર હાથ વડે લટકી રહ્યો છે..અને એની પૂંઠ પર સખત ખંજવાળ ઊપડી છે!

મોતની પરાકાષ્ઠા શું છે?

એણે પોતાની પૂંઠ ખંજવાળી લીધી! 😀

ભવિષ્યવાણી

જ્યોતિષીએ એક યુવાનનો હાથ જોઇને કહ્યું “બેટા, તું ખુબ ભણીશ.”

યુવાને કહ્યું “એ તો છેલ્લા પાંચ વરસથી બારમામાં ભણું છું! મને એ કહો, કે હું પાસ ક્યારે થઈશ?”

— બદલા જો વક્ત, વક્ત કિ રફતાર બદલ ગઈ

સુરજ ઢલા તો શામ કિ સુરત બદલ ગઈ

એક ઉમ્ર તક હમ ઉનકી જરૂરત બને રહે..

ફિર યું હુઆ કે ઉનકી જરૂરત બદલ ગઈ!

એન્જોય.. 🙂

Knowing where to make an effort

A giant ship engine failed. The ship’s’ owners tried one expert after another, but none of them could figure out how to fix the engine. Then the boy brought in an old man who had been fixing ships since he was young. He carried a large bag of tools with him, and when he arrived, he immediately went to work. He inspected the engine very carefully, top to bottom. Two of the ship’s owners were there, watching this man, hoping he would know what to do. After looking things over, the old man reached into his bag and pulled out a small hammer. He gently tapped something. Instantly, the engine lurched into life. He carefully put his hammer away.

The engine was fixed!

A week later, the owners received  a bill from the old man for ten thousand dollars.

“What?!” the owners exclaimed. “He hardly did anything!” so they wrote the old man a note saying, “Please send us an itemized bill.” The man sent a bill that read:

Tapping with a Hammer………$0002.00

Knowing where to Tap   ………$9998.00

Effort is important, but knowing where to make an effort in your life makes all the difference.

This is Life!

A man noticed a boy drowning. It was evident that the boy did not know swimming. The man dived into the lake. In moments, he caught the boy by his hair and pulled him back to the shore. By then the boy had swallowed a lot of water. The man extended the first aid he knew and the boy started breathing again. Knowing that the boy had been saved, the man moved on.. almost as if he had done nothing. The man would have walked a few steps when he sensed someone holding his leg tight..it was the boy he had just rescued. Holding the  legs of the man, the boy said, “Thank you for saving my life.”

The man smiled at the boy with a lot of affection, held him by his shoulders and said, “My son, it is okay about your thank you, but please make the life i saved worth living.”