ગુજરાતી જોક્સ VIII

ઓક્ઝિમોરોન

ઓક્ઝિમોરોન એટલે શું?

જે બે ચીજો એકબીજાથી સાવ વિરુદ્ધ પ્રકારની હોય એવા બે શબ્દોને સાથે વાપરો તો એને ઓક્ઝિમોરોન કહેવાય, તો લો આવા ઓક્ઝિમોરોન વાંચો…

૧) મને તમે એકઝેટ  એસ્ટીમેટ આપો !

૨) તમારી ટાંકી ‘ફુલ્લી એમ્પ્ટી’ છે!

૩) સાહેબ તમારી કલીઅર ‘મિસઅંડરસ્ટેન્ડિંગ’ થાય છે!

૪) ભારતમાં ‘વર્કિંગ ગવર્મેન્ટ’ છે

૫) ઘણા પુરુષો ‘હેપ્પીલી મેરીડ’ હોય છે.

શાદી કબ હોગી?

છોકરા છોકરી એકબીજાને જોઈ લીધા પછી વડીલો વચ્ચે લગ્નની વાતો  ચાલી રહી છે.

લડકેવાલે : લડકી હમે પસંદ હે, શાદી કબ કરેંગે?

લડકીવાલે : લડકી અભી પઢ રહી હૈ.

લડકેવાલે : હમારા લડકા ભી બચ્ચા થોડા હૈ જો  કિતાબે ફાડ દેગા? 😛

વન લાઈનર્સ (બુધવારની બપોરેમાંથી)

૧) આપની મોટી બદનસીબી એ નથી કે નિશાન બહુ ઊંચું તાકીએ છીએ અને ચુકી જઈએ છીએ, પ્રોબ્લેમ એ છે કે, નિશાન નીચું રાખીએ છીએ અને તાકી શકીએ છીએ.

૨) બે પ્રકારના લોકો કાયમ નિષ્ફળ જાય છે. એક તો જેઓ કોઈનું સંભાળતા નથી અને બીજા જેઓ બધાનું સાંભળે છે.

૩) આ જમાનામાં આપણે હજી પરમેશ્વરને કેમ માનીએ છીએ??

કારણકે, ‘ગૂગલ’ માં બધા સવાલોના જવાબ નથી મળતા. 😉 (this one i got as an SMS)

૪) સારો Accountant એને કહેવાય જેનું માથું ભઠ્ઠીમાં અને પગ બરફની પાટ ઉપર હોય, છતાં રીપોર્ટ આપી શકે કે, ‘એકંદરે વાતાવરણ સારું છે’ 😀

૫) પત્નીને ખુશ રાખવાના બે રસ્તા છે:

એક તો, એને એવું લાગવા દો  કે, બધું કામ એ જ કરે છે..

અને બીજું, બધું કામ એને જ કરવા દો. 😉

૬) ઓફીસમાં કોરાકટ ટેબલનો મતલબ એ છે કે, ખાના ખીચોખીચ છે 😉

૭) “શી ખાત્રી તમે શરત મારવાનું છોડી દેશો?”

મારી જુઓ શરત

૮) “હું હમેશા સાચો હોઉં છું” એ સિવાયના મારા બધા ઓપીનીયનો બદલાતા રહેશે.

૯) ઊંઘવાની ગોળી અને જુલાબની ગોળી એક જ રાત્રે ન લેવાય.

૧૦) તમે બહુ ખુલ્લા મનના છો, બહુ આઈડિયા બહાર નીકળી જાય છે.

૧૧) “ભાઈ.. આ તો એક રમત છે ” એવું જીતનારી ટીમવાળા કદી નથી કહેતા!

૧૨) પુરુષ હમેંશા સ્ત્રીનો પહેલો પ્રેમ બનવા માંગે છે અને સ્ત્રી ઈચ્છે છે કે તે પુરુષની  બસ આખરી પ્રેમિકા હોય !

૧૩) તમે એકલતા અનુભવતી વખતે એકલા હો, ત્યારે બહુ ખરાબ કંપનીમાં આવી ગયા કહેવાઓ!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s