ગુજરાતી જોક્સ VIIII

એવું કેમ?

એક પાર્ટીમાં બિલાડી અને હાથી એક બીજાને મળ્યા.

બિલાડીએ હાથીને પૂછ્યું, “તારી ઉંમર કેટલી છે?”

હાથી : પાંચ વરસ

બિલાડી : લાગતું નથી, આવું કેમ?

હાથી : બીકોસ આઈ એમ અ કોમ્પલાન બોય!

પછી હાથીએ બિલાડીની ઉંમર પૂછી.

બિલાડીએ કહ્યું : ૩૦ વરસ.

હાથીએ કહ્યું: એવું કેમ?

બિલાડી : એવરયુથ! ચેહરે સે ઉમ્ર કા પતા હી  નહી ચલતા.

બન્તા કા બચ્ચા

બન્તાને જ્યારે જેલની સજા થઇ ત્યારે એનો બાબો માત્ર બે વરસનો હતો.

છ વરસ પછી બન્તા જ્યારે જેલમાંથી છુટીને સીધો સ્કુલમાં ગયો.

અંદર ક્લાસમાં જતાંની સાથે જ એ પોતાના છોકરાને ઓળખી ગયો.

શી રીતે?

કારણ કે આખા ક્લાસમાં એ એક જ છોકરો એવો હતો કે જ્યારે સર પાટિયા

પર લખેલું લખાણ ભૂંસતા હતા ત્યારે આ છોકરો નોટમાં લખેલું લખાણ

રબરથી ભુંસતો હતો.

લતીફા

‘અબ્બુ, કોલેજમાં બધા મારા કરતાં સારા છે.’

‘કઈ બાબતમાં?’

‘ભણવામાં, રમતગમતમાં , દેખાવમાં અને ઇવન લડકિયાં પતાવવામાં…’

‘દિલ છોટા ન કર પુતર, તારી લઘુતાગ્રંથી બધાથી ચડિયાતી છે.’ 😉

 

“રાજકારણ એક એવી કળા છે જેના દ્વારા લોકોના પ્રશ્નો

બખૂબી ટલ્લે ચડાવાય.”

 

હસતાં રહો 🙂

Advertisements

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s